Thuisverplegingsteam Jan Van Gils

Thuisverpleging staat klaar om ook in vaccinatiecentra bij te springen

Thuisverpleging staat klaar om ook in vaccinatiecentra bij te springen

Het jaar is ingezet met een nieuwe fase in de coronacrisis: de vaccinatie van de bevolking. Ook voor deze fase staat de thuisverpleging klaar om haar steentje bij te dragen door mee te helpen in de vaccinatiestrategie van de overheden. Door de krachten van verschillende organisaties en zelfstandige praktijken in de thuisverpleging te bundelen in provinciale consortia zorgen we voor een sterk en gemotiveerd team van beschikbare verpleegkundigen.“Al sinds maart springen thuisverpleegkundigen bij waar nodig: in de woonzorgcentra, in schakelzorgcentra, in test-en triagecentra of bij de organisatie van cohortrondes om kruisbesmetting te voorkomen. Hun onvoorwaardelijke inzet wordt enorm gerespecteerd door de verschillende zorgpartners en overheden. Het belang van de inzet en expertise van onze sector is doorheen heel de crisis een meerwaarde gebleken. We blijven deze lijn doortrekken en staan ook nu klaar met dezelfde passie als in maart vorig jaar”, verklaart Lucien Speeckaert, voorzitter van het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV).

Inzet in vaccinatiecentra
Er zijn massaal veel helpende handen nodig om de 94 vaccinatiecentra in Vlaanderen maandenlang draaiende te houden. Ook hier blijkt de expertise van verpleegkundige profielen een belangrijke troef. De sector thuisverpleging zit mee aan tafel met de overheid om te bekijken hoeveel thuisverpleegkundigen deze plaatsen kunnen invullen. De voorwaarde van deze inzet is dat ondertussen ook de zorg voor de eigen patiënten thuis steeds gegarandeerd blijft.

“De sector thuisverpleging is een belangrijke schakel in de eerste lijn samen met de andere zorgprofessionals zoals huisartsen, apothekers, … Naast de expertise die we reeds hadden en verder hebben opgebouwd in de eerste en tweede golf werken we als sector over onze eigen grenzen heen. Of het nu een zelfstandige of een loontrekkende thuisverpleegkundige is, we hebben allemaal hetzelfde doel: het virus klein krijgen”, zeggen de betrokken diensten.

Thuisvaccinatie
Er zullen in elke eerstelijnszone personen zijn die zich niet naar een vaccinatiecentrum kunnen verplaatsen omwille van bijvoorbeeld medische redenen. Om ook die mensen de kans te geven zich te laten vaccineren zal elke eerstelijnszone met de verschillende zorgactoren zoals de huisartsen een lijst opstellen van mensen die hiervoor in aanmerking komen.

De vaccinatie van deze mensen kan gebeuren in hun vertrouwde omgeving en dankzij een mobiel team van verpleegkundigen. Per vaccinatiecentrum is er een mobiel vaccinatieteam om de huisbezoeken uit te voeren. De organisatie en coördinatie hiervan gebeurt vanuit het vaccinatiecentrum en de provinciale consortia.

Vaccinatie thuisverpleegkundigen
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins en volgens de huidige planning van de vaccinatiestrategie wordt de thuisverpleging zelf in februari opgeroepen voor hun vaccinatie. Zorg- en verpleegkundigen die momenteel in deze crisis in woonzorgcentra vanuit de eerste lijn bijspringen, werden ondertussen volgens de nog beschikbare vaccins die overbleven gevaccineerd of worden mee opgenomen in de planning van de vaccinatie van het personeel in de zorginstelling. Dat gebeurde ook voor lokaal betrokken (huis)artsen, kinesitherapeuten en apothekers actief vanuit de eerste lijn.

Alle betrokken diensten merken een grote bereidheid bij hun mensen om zich te laten vaccineren en zijn daar zeer blij om: “Onze zorgverleners hebben een voorbeeldfunctie. Wanneer patiënten weten dat ook hun eigen zorgverlener zich heeft laten vaccineren, zijn ze wellicht sneller geneigd om ook een prikje te laten zetten. Bovendien is het belangrijk voor de continuïteit van kwaliteitsvolle thuiszorg om onze mensen de kans te geven zich te beschermen tegen COVID-19.”

Gepost op 29 jan 2021

Website Mederi.be

Laat een reactie achter