Thuisverplegingsteam Jan Van Gils

MEDERI

Waarom uw bakker u niet zal vaccineren

De Wet van 6 november staat toe dat in het kader van de corona-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. Dit is een tijdelijke wet die voorlopig tot 1 april 2021 van kracht is. Enkel als de beschikbaarheid van verpleegkundigen en zorgkundigen ontoereikend wordt, zal men naargelang de evolutie van de…

Lees meer

Thuisverpleging staat klaar om ook in vaccinatiecentra bij te springen

Het jaar is ingezet met een nieuwe fase in de coronacrisis: de vaccinatie van de bevolking. Ook voor deze fase staat de thuisverpleging klaar om haar steentje bij te dragen door mee te helpen in de vaccinatiestrategie van de overheden. Door de krachten van verschillende organisaties en zelfstandige praktijken in de thuisverpleging te bundelen in…

Lees meer